Billedkunst

       TILBAGE TIL HOVEDSIDEN

    1.  BERNINI-KRONOLOGI

   2. RENÆSSANCEN

   3. RENÆSSANCE - OG BAROK-ARKITEKTUR:

   3A. BILLEDKUNST  og  BEGIVENHEDER fra 1600 til 1945

  4. Vincent van Gogh  og  Pablo Picasso1. BERNINI-KRONONOLOGI
               (Tid - Liv og udvalgte Værker)

    1400ff             Quattrocento/Ungrenæssancen
    1429               Frontinus: “Roms akvædukter” genfindes!
    1506               Julius II --->  den nye Peterskirke - ved Bramante, Rafael, Michelangelo m.fl.
    1548               Ignatius Loyola: “Exercitia Spiritualia”; Jesuitterordenen ---> Modreformation
                           Den hellige Terese, spansk nonne (1515-1582), selvbiografien ”Vida”
    1598, 7.12      Gian Lorenzo Bernini fødes i Napoli
    1605               Bernini-familien flytter til Rom
    1605-1621     Paul V Borghese (Kapel i S.M.Maggiore ved Pietro Bernini)
    1618-1624     Bernini arbejder for kardinal Scipio Borghese:
                           Æneas og Anchises; Apollon og Daphne; Pluto og Persefone; David
    1623-1644     Urban VIII Barberini
    1624f             Baldakinen i Peterskirken
    1628              Barcaccia/båd-fontæne ved Den spanske Trappe
    1629              Faderen Pietro Bernini dør
                          - Longinus i Peterskirken
    1629              Bernini ægter Catarina Tezio (+1673); får 11 børn
    1641              Trevi-fontænen + Triton-fontænen
    1644-1655    Innocent X Pamphili
    1644f             Cornaro-kapellet (Den hellige Tereses henrykkelse)
    1648f             Fire Floders Fontæne på Piazza Navona
    1655-1667     Alexander VII Chigi
                           Dronning Christina til Rom
    1656f             Peterspladsen
    1657              Peters Stol/Cathedra Petri i Peterskirken
    1658f             Castel Gandolfo-kirken i pavens sommerresidensby
    1660              Fontæner og vandorgel i Villa d’Este, Tivoli
    1663              Scala Regia i Vatikanet
    1664              Palazzo Chigi
    1665              i Paris/Versailles, serviceret af grev Chantelou
    1666              Elefant-obelisken foran S.M. sopra Minerva
    1669f             Englebroen over Tiberen til Engelsborg
    1673f             Sakramentets kapel i Peterskirken
    1680, 28.11   Gian Lorenzo Bernini dør i Rom

                          Det kursiverede er værker af  Bernini

         TILBAGE TIL HOVEDSIDEN                                  til TOPPEN2. RENÆSSANCEN

                                        PARADIGMESKIFT:

      OLDTID  til  500   >   MIDDELALDER    >    1500 RENÆSSANCEN

               RENÆSSANCEN  1400 - 1600:  Genfødsel af oldtiden

               GRÆNSEOVERSKRIDENDE:

       Geografisk:  Columbus  1492, ect...

       Videnskabeligt:  Kopernikus’  heliocentriske verdensbillede

                                 Galileo Galilei: Mål alt, hvad der er måleligt = Empiri.

       Filosofisk:   Tro på  Gud   >   MENNESKET

               individualisme/egoisme. MACHIAVELLI: Målet helliger midlet

       Kunst:  Gotikkens himmelstræbende spidsbue  >

                    RENÆSSANCENs  vandrette, jordnære linje + klassiske former

       BAGGRUND:

       1. Borgerstanden;  2. Guttenberg 1450; 3. Konstantinopels fald 1453;

       4. Opdagelserne af den oversøiske verden 1492ff.

       UDFOLDELSE:

       Firenze  >  Rom  >  fransk  >  nederlandsk  >  dansk  renæssance

       NAVNE: Botticelli, Rafael, Michelangelo, Holbein, Dürer

Tilbage   til TOPPEN


3. RENÆSSANCE - OG BAROK-ARKITEKTUR:
 

STIL: RENÆSSANCE   BAROK 
PERIODE: 1450 - 1550   1580 - 1750
BÆRERE: adel + pave
                                                               fyrste, katolske kirke
                                                               ENEVÆLDE
                                                               MODREFORMATION
FORMÅL: spejling af kosmisk                        harmoni og orden                        Concinnitas PROPAGANDA
   "LINJE": VANDRET LODRET,                                         OPADSTRÆBENDE
VIRKEMIDLER: Antikkens klassiske
formsprog
 Centrum fremhæves;                                                               Totalpåvirkning; effekt;
flot udsmykning;
UDTRYK: Symmetri, harmoni
klarhed, "fornuft"
Voldsomhed, overdådighed;
bevægelse, dybde; svulst;
følelse, illusion, "teater".
  ARKITEKTER: LEON BATTISTA                                                        ALBERTI (1404-72)
                 MICHELANGELO  (1475 - 1564) 
 BERNINI (1598-1660)

             TILBAGE TIL HOVEDSIDEN                   til TOPPEN 
3A: BILLEDKUNST  og  BEGIVENHEDER fra 1600 til 1945
1600 - 1750:   BAROKKEN: enevældens og adelens overdådige billedudtryk

1748 Udgravningen af Pompeji > antikken synliggøres >

1770-1830 NYKLASSICISMEN = reaktion mod barokken, inspireret af

   antikken + renæssancens harmoni og idealitet, fornuft, ratio
   Winckelmann: ‘Edle Einfalt und stille Grösse’


1748 Montesquieu: Lovenes Ånd  >             det borgerlige samfund

1754 Akademiet for de skønne Kunster i Danmark

1762 Rosseau: ‘Emile’ og ‘Samfundspagten’ >  tilbage til naturen >

1784 Jacque Louis David (1748 -1825): ‘Horatiernes ed’

1789 Den store franske Revolution

1798 Thorvaldsen (1770-1844) til Rom (indtil 1838)

1800 - 1840 ROMANTIKKEN                               følelser  og  natur

1801, 2. 4 Slaget på Rheden > den danske nationalfølelse vækkes

1807 Englænderne bombarderer København og røver flåden

1813 Statsbankerot, Søren Kierkegaard født

1814 Kielerfreden: Norge tabt

1811-1813 Eckersberg (1783-1853) elev af J.L.David i Paris

 Eckersberg i Rom 1813-1815
 Eckersberg professor ved Akademiet i København 1819-1851
 elever bl.a.: Købke (1810-1848), Constantin Hansen (1804-1880)


1830 Junirevolutionen i Paris
                            Delacroix (1798-1863) maler ‘Friheden fører folket’
                           ctr. Ingres (1780-1864) idealiserende klassicisme

1848 Februarrevolutionen i Paris, Treårskrigen og ‘Ånden fra 48’
   - Karl Marx: Det kommunistiske Manifest

1840’erne Industrialisering, arbejderklasse, fotograf-kunsten

1850erne ff REALISMEN             gengiver virkeligheden, som den er/ses

1855 Verdensudstilling i Paris

   -    Gustave Courbet (1819-1877): ‘Le Realisme - G. Courbet’

1863 Edouard Manet (1832-1883): ‘Frokost i det grønne’

1864 Tabet af Sønderjylland

1870 Fransk nederlag til Preussen

1874 IMPRESSIONISMEN:              første impressionist-udstilling

 Monet (1840-1926), Cézanne (1839-1906), Renoir (1841-1919)

 Pisarro (1830-1903), Toulouse-Lautrec (1864-1901),

 Degas (1834-1917), Berthe Morisot (1841-1895)

POST-IMPRESSIONISMEN:

 A. Pointillisme: Seurat (1859-1891), Signac (1863-1935)

 B. Ekspressionisme: van Gogh (1853-1890)
                                                                         Munch (1863-1944)
 C. Symbolisme: Gauguin (1848-1903)

 D. Kubisme: Cézanne, Picasso (1881-1973), Bracque (1882-1963)

1910           ABSTRAKT  KUNST: Kandinsky (1866-1944), Malevitj (1878-1935)

1924           SURREALISMEN: Dali (1904-1989), Chirico (1888-1978), Magritte (1898-1967)
   TILBAGE TIL HOVEDSIDEN                   til TOPPEN
  

 
4. Vincent van Gogh  og  Pablo Picasso

VINCENT  VAN  GOGH PABLO  PICASSO

30. marts 1853 - 1890     25. oktober 1881  -  1973

‘Erstatningsbarn’   Vidunderbarn

1868 ud af gymnasiet   1892 på kunstskole i La Coruna

forsøger forgæves på 3 kunstskoler 1896 udstiller første gang

3½ (mislykkede) forhold til kvinder 7 ‘registrerede’ kvindeforhold

ingen børn   fire børn

begår selvmord   2 af Picassos ‘enker’ begår selvmord

belæst bogsluger og brevskriver  nærmest analfabet

skaber i 5 år    skaber i 80 år

en søgende sjæl   “Jeg søger ikke, men finder!”

1 - 2000 værker   over 30.000 registrerede værker

sælger kun 1 billede   den mest sælgende kunstner

,nordisk’, kejtet og utilpasset  sydeuropæer, karismatisk

Vincents liv en fiasko   Pablos liv en succes
 

LIGHEDER:

umådelig skaberbehov og kraft;  grænseoverskridende fornyere

udlændinge, der bosætter sig i Paris  >  Provence

på kunstauktionernes top-ti-liste; sit århundredes Maler!TILBAGE TIL HOVEDSIDEN                   til TOPPEN